Vad är kulturmiljonen?

Vem kan söka?

Ideella föreningar med säte och stämma i Söderhamn samt studieförbund med verksamhet i Söderhamn kan ansöka om projektmedel från Kulturmiljonen.

För vad kan man söka?

Kulturprojekt eller arrangemang som syftar till jämlikhet och integration. Vår definition av integration är ”en förening av skilda delar till en större helhet.” Jämlikhet definierar vi kort som ”ett socialt tillstånd där alla människor är lika mycket värda.”  Projektet får gärna vara nyskapande och innehålla okonventionella samarbetsidéer, men kan också bygga på tidigare idéer som ej kunna ha genomförts beroende på t.ex. otillräckliga resurser.

Vi ställer inget motkrav på egen finansiering, men viktigt är att de kostnader ni redovisar i ansökan är kopplade till det aktuella projektet eller arrangemanget. Kostnader för den löpande verksamheten, exempelvis underhåll av lokaler eller liknande godkänns inte.

När kan man söka?

Sista ansökningsdag var den 30 oktober 2016.
Vet vet inget i dagsläget om en ny Kulturmiljon, men hoppas så klart!

Redovisningsblankett hittar du här.
Projekt som beviljas medel ska genomföras under 2017 och redovisas senast den 31 januari 2018.

Hur ser beslutsprocessen ut?

Hanteringen av ansökningar, urval och utbetalningar hanteras av Kultur- och Samhällsserviceförvaltningen.  Kultur- och fritidsavdelningens kontaktpolitiker deltar i bedömningen av inkomna ansökningar.

Beslut om bidrag tas på Kultur- och samhällsservicenämndens sammanträde den 28 november.

Beviljade medel betalas ut innan sista december 2016.

Kulturmiljonen och dess effekter i samhället skall återredovisas och dokumenteras samt följas upp på ett grundligt sätt. Här kan du ladda ner redovisningsblanketten.

Projekt som beviljas medel ska genomföras under 2017 och redovisas senast den 31 januari 2018.