Bakgrund

Instagram - @fridagenlid #isöderhamn

@fridagenlid #isöderhamn (Instagram)

Den första Kulturmiljonen antogs i Kommunstyrelsen våren 2012 efter en inkommen motion 2010. Då med ”Vision Söderhamn” som grund och de strategier där som handlar om att ”kraftsamla för ett starkt kultur- och föreningsliv” samt med tanken att kulturens stora betydelse för individens och samhällets utveckling.

Den ”nya” Kulturmiljonen antogs i Kommunfullmäktige i juni 2016. Projekt som beviljas medel ur Kulturmiljonen ska ha fokus på ”jämlikhet i allmänhet och integration i synnerhet”.

Syftet med kulturmiljonen är att tillvarata kulturens kraft för att bidra till ett samhälle där medborgarna känner sig trygga.

Kommunens kulturpolitiska inriktning, antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-25, ligger som grund för bedömning av inkomna ansökningar.

Kommunens kulturpolitiska inriktning (pdf-dokument)