Beslut om fördelning av Kulturmiljonen (sista omgången)

Nu har beslut om fördelning av Kulturmiljonens sista ansökningsomgång tagits.

Se fördelning och motiveringar under Beviljade medel.

Protokoll från Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 31 mars skickas till alla berörda inom kort.