Välkommen!

@sannastina_lindgren #isöderhamn (Instagram)

@sannastina_lindgren #isöderhamn (Instagram)

Välkommen till Kulturmiljonens hemsida!

Här hittar du information om Kulturmiljonen och information om tidigare beviljade projekt. Ansökningsomgången är stängd för denna gång, men vi hoppas så klart på fler Kulturmiljoner i framtiden!

I juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige i Söderhamn om en ny Kulturmiljon! Skillnaden den här gången är att endast föreningslivet och studieförbund i Söderhamn kan söka.

Kulturmiljonen erbjuder en unik möjlighet att initiera och driva spännande och nyskapande kulturprojekt i Söderhamns kommun där fokus i projektet ligger på jämlikhet och integration.

Syftet med Kulturmiljonen är att tillvarata kulturens kraft för att bidra till ett samhälle där medborgarna känner sig trygga.

Sista ansökningsdag är var den 30 oktober 2016. Projekten ska genomföras under 2017 och redovisas senast den 31 januari 2018.